Spring til indhold

Idéværkstedet

Har din ide eller opfindelse potentiale?

Få gratis og fortrolig sparring hos IPA innovations ideværksted

For opfindere og mindre virksomheder tilbyder vi fortrolig indledende sparring.

Her har du mulighed for at blive skarpere på værdien i din ide og for at blive henvist inden for vores netværk eller indgå partnerskab med os. Sammen kommer vi fra ide til løsning.

IPA innovation ideværksted for iværksættere

Hvad kan du få ud af at sparre med os?

Konkrete anbefalinger til at komme videre med din ide

Afklaring af, om et partnerskab er det rigtige for dig

Her er vores 4 trin fra pitch til partnerskab:

1. Indsend din ide

Send en kort mail til ide@ipa.dk, hvor du beskriver:

Ideen – hvad er din ide og din mission?

Holdet – hvem er du og dine samarbejdspartnere? Hav fokus på kompetencer og kapacitet.

Målgruppen – hvilket behov dækker din ide, og hvem er interesseret i den?

Status – hvor langt er du nået? Hvad er næste skridt? Vedlæg evt. en forretningsplan.

Mødested – hvor vil du gerne mødes? Det kan være på vores ideværksted i Ringsted, online eller på din adresse.

IPA innovation - fra sparring om innovation
IPA innovation - sparring i ideværkstedet

2. Sparring

Det første møde er typisk med 1-3 af partnerne i IPA innovation, hvor vi lærer hinanden at kende, får en præsentation af ideen, og giver umiddelbar feedback. På mødet Der aftaler vi det eventuelle videre forløb.

Ofte giver det mening med et opfølgende møde med flere deltagere efter, at vi har haft tid til at vurdere ideen grundigere. 

Ligesom vi lægger arbejde mellem eventuelle møder, kan du ligeledes forvente opgaver eller afklaring. 

3. Konceptworkshop

Hvis der er god kemi, og vi er enige om potentialerne i et samarbejde, mødes vi til en konceptworkshop, hvor vi dykker ned i konceptet for at danne grundlag for en samarbejdsaftale. 

Målet kunne være afklaring af mål, udfordringer og fælles kompetencer samt en kortlægning af eksisterende systemer, potentialer og innovationsvej. 

IPA innovation - konceptworkshop i ideværkstedet
IPA innovation - sammen fra ide til løsning

4. Partnerskabsaftale

Herefter laver vi en samarbejdsaftale. 

Det kan være, du bare har brug for lidt støtte, vejledning eller hjælp til en begrænset del af din udvikling. Det kan også være, det giver mening at indgå et partnerskab om at komme fra ide til bæredygtig virksomhed. 
 
Vi respekterer, at ideen er din, at vi benytter Patent- og varemærkestyrelsens standardkontrakt for hemmeligholdelse.
 
Afhængig af aftalen vil vi herefter sammensætte en udviklingsplan med udgangspunkt i de 7 trin fra ide til løsning. 

Bag IPA innovation står:

IPA innovation - Morten Louw Nielsen

Morten Louw Nielsen

Partner og løsningsansvarlig

IPA innovation - Rasmus Rønne

Rasmus Rønne

Partner og digitaliseringsekspert

IPA innovation - Jacob Munk

Jacob Munk

Partner og innovationsekspert