Header Image
Link til forside

Nyt tilbud:

Strategiproces giver ledelsen et klart billede af fremtiden

Ledere i kommunale organisationer er sat på en udfordrende opgave. Kerneopgaven - hvad enten det er god undervisning, værdig omsorg til ældre eller kærlig pædagogik i vuggestuen skal være i ordentlig kvalitet - og samtidig skal ledelsen navigere i budgetnedskæringer, omstruktureringer, nye krav til kompetencer hos medarbejderne og borgernes stigende krav og forventninger. 

Det psykiske arbejdsmiljø kan let blive taber i det spil - men god trivsel i både ledergruppen og hos medarbejderne er en forudsætning for, at I holder kursen i et paradoksfyldt farvand. Og en tydelig og opdateret strategi for organisationens udvikling er et godt sted at starte.

IPA har udviklet et helt nyt og effektivt koncept for en strategiproces: Strategikompas
Strategikompas består af flere trin og understøtter ledelsesgruppen i at udstikke en kurs og implementere den, så organisationen får ejerskab. Men uden at det bliver unødigt kompliceret.

Alle vores konsulenter har arbejdet med virksomheds- og organisationsudvikling i mange år og de har stor erfaring med at være sparringspartner og facilitator, når ledere har brug for et eksternt blik på strategi og udvikling.

”Det er nyttigt for ledere at få sparring og at få udfordret deres måde at arbejde med strategi. Nogle af de nøglebegreber, IPA arbejder ud fra, er indblik og inspiration - samtidig med, at vi holder et stærkt fokus på kerneopgaven - den opgave, organisationen er sat i verden for at løse. En sådan proces kan fx give input til, hvordan I proaktivt får udviklet det potentiale, der er i medarbejdernes ressourcer.”

" I IPA fokuserer vi på at tingene gøres meget enkle" fortæller Svend-Erik Nielsen, der er en af IPA´s konsulenter som tager rundt og implementerer strategikompasset i Danmark.