Header Image
Link til forside

Stresshåndtering

Første skridt i stresshåndtering handler om at kunne skelne mellem pres og stress. Herefter er indsatsen lille og gevinsten stor. Alle har glæde af effekten. Medarbejdere og borgere bliver gladere og sygefraværet bliver mindre.

Om kurset

Mange anser stress for at være en nødvendig del af hverdagen i omsorgssektoren, men sådan behøver det ikke at være. Ofte kan enkle og små forandringer i hverdagen være med til at gøre en afgørende forskel. I IPA skelner vi mellem pres og stress og allerede her oplever mange en stor ændring i deres forståelse og oplevelse af situationen.

Konsekvensen af psykiske belastninger er ifølge Danmarks Statistik  pr. år at: 

Der arbejdes bl.a. med følgende: