Header Image
Link til forside

Kommunikation og konflikthåndtering

Er du ofte i situationer, som kan medføre konflikter?

Er du ofte i situationer som kan medføre konflikter, eller er dit job at udvise myndighed og at tilrettevise borgere, kunder eller brugere? Så har du brug for at kunne håndtere konflikter konstruktivt og at kunne gribe forebyggende ind i situationer der er på vej til at udvikle sig. 

Om kurset

Du kan ved din fremtoning og adfærd medvirke til at afværge, nedtrappe og forebygge konflikter. Hvad vælger du?

Kurset henvender sig primært til myndighedspersoner, som i kraft af deres job har brug for at sætte sig i respekt - på en respektfuld måde.

Vi arbejder blandt andet med følgende:

Vi tager udgangspunkt i deltagernes egene oplevelser og bruger teorier og træning til at skabe balance i fremtidige situationer. Kurset er særdeles interaktivt

Derudover får deltagerne: