Header Image
Link til forside

Bedre kommunikation og motivationen

Vidste du, at den danske måde at kommunikere på giver flere anledninger til at tale om problemer – frem for om succeser?

At vores ordforråd er mere veludviklet på det negative – end på det positive og at dette handlemønster rent faktisk påvirker vores trivsel både fysisk og psykisk.

Det er bevist, at god kommunikation øger motivation og personligt velvære – og det gælder både det vi selv kommunikerer til andre – og måden vi opfanger andres kommunikation.

Om kurset

Få det bedste ud af samarbejdet. Gør det til en vane at være ægte nysgerrig og at søge efter de ”fredelige” budskaber og hensigter i kollegaens kommunikation. Dette kursus tager fat på det tema, at teams effektivitet er stærkt afhængig af den indbyrdes kommunikation. Vi tager fat på effektiv vidensdeling og respektfuld håndtering af konflikter.

Du får en række helt konkrete teknikker til:

 Vi arbejder blandt andet med følgende: