Header Image
Link til forside

Strategikompas et billede af fremtiden

Strategikompasset understøtter ledelsesgruppen i at udstikke en kurs og implementere den

Ledere i kommunale organisationer er sat på en udfordrende opgave. Kerneopgaven – hvad enten det er god undervisning, værdig omsorg til ældre eller kærlig pædagogik i vuggestuen – skal være i ordentlig kvalitet – og samtidig skal ledelsen navigere i budgetnedskæringer, omstruktureringer, nye krav til kompetencer hos medarbejderne og borgernes stigende krav og forventninger.

Om processen
Det psykiske arbejdsmiljø kan let blive en taber i ovenstående spil – men god trivsel i både ledergruppen og hos med-
arbejderne er en forudsætning for at I holder kursen i et paradoksfyldt farvand. En tydelig og opdateret strategi for organisationens udvikling er et godt sted at starte.

IPA har udviklet et effektivt koncept for en strategiproces: STRATEGIKOMPAS

Strategikompas understøtter ledelsesgruppen i at udstikke en kurs og implementere den, så organisationen får ejerskab, og uden at det bliver unødigt kompliceret.

 ”I IPA fokuserer vi på, at tingene gøres meget enkle”

”Det er nyttigt for ledere at få sparring og at få udfordret deres måde at arbejde med strategi. Nogle af de nøglebegreber, IPA arbejder ud fra, er indblik og inspiration - samtidig med, at vi holder et stærkt fokus på kerneopgaven - den opgave, organisationen er sat i verden for at løse. En sådan proces kan fx give input til, hvordan I proaktivt får udviklet det potentiale, der er i medarbejdernes ressourcer.”