Header Image
Link til forside

GRUS samtaler

Oplever du at GRUS er en tidskrævende faktor eller en effektiv investering?

Sæt handling på virksomhedens mål. Lad medarbejderne tage ejerskab til opgaver og leverancer. Gør en dyd af vidensdeling og få medarbejdernes kompetencer, meninger, synsvinkler og behov i spil på en konstruktiv måde.  Kort sagt … GRUS er lederens mest effektive ledelsesværktøj

Om kurset

Formålet med kurset er at give lederen en konkret vejledning til at planlægge og gennemføre GRUS.
GRUS styrker den kobling, der er mellem virksomhedens mål og strategier og medarbejdernes kompetencer.

GRUS er en dynamisk proces. Lederens forventninger til gruppen og dens præstationer kommer i spil med både individuelle og gruppens samlede kompetencer.

Kurset tager udgangspunkt i AI (Appriciative Inquiry) processen, som trænes trin for trin.

Vi arbejder bl.a. med følgende: