Header Image
Link til forside

Den vanskelige samtale

Frygter du også vanskelige samtaler med dine medarbejdere?


Nogle samtaler er bare svære, men de er nødvendige, og skal helst gennemføres på den bedst tænkelige måde.
Mange ledere oplever de vanskelige samtaler som en tung opgave, og alt for ofte bliver de udskudt. Enten fordi man ikke føler sig klædt på til opgaven, eller fordi det er helt almindeligt at blive i tvivl om, hvorvidt problemet nu ER ”så stort”. Der frygtes for personens reaktion og følelser og man er bange for at gøre ondt værre.

Om kurset

På dette kursus bliver du klædt på til at gennemføre vanskelige samtaler på en respektfuld måde. Gennem træning i samtaleteknikker, rammesætning og afslutning bliver du godt rustet til at gennemføre den vanskelige samtale både målrettet, ærligt og nærværende. Vi gennemgår samtalen trin for trin og inddrager teorien i forskellige samtaletemaer og reaktionsmønstre. Derudover arbejder vi med en række professionelle samtale-værktøjer, der styrker netop denne type samtaler.

Vi arbejder bl.a. med følgende: