Header Image
Link til forside

Anerkendende kommunikation er mere end søde ord

Direkte adspurgt - oplever de fleste mennesker, at de selv er anerkendende i deres måde at kommunikere på.  Går man dem på klingen erkender de fleste, at der er ”smuttere”, som hurtigt bliver forklaret med; ”hvorfor skal jeg være anerkendende, når han, hun eller min leder ikke er det?

Mange er også af den opfattelse at anerkendelse handler om ros og at tale pænt. Der er dog langt mere i det, end det. At være anerkendende i sin kommunikation handler om at være søgende og nysgerrig, at gøre sig umage med at forstå den anden, at give udtryk for taknemmelighed og meget, meget mere. 

Om kurset

IPA´s kursus i anerkendende kommunikation folder begrebet ud så det bliver forståeligt for alle. Vi tager fat i de psykologiske og mentale aspekter og hvilken betydning anerkendende kommunikation har for vores tanker, følelser, handlinger og kropssprog.

Vi arbejder blandt andet med følgende: