Header Image
Link til forside

 Kompetenceløft til alle medarbejdere på plejecentret Krogstenshave 

IPA har forestået design og programledelse af uddannelse vedrørende etablering af professionelle pleje-teams i organisationen, bestående af 200 medarbejdere og 20 ledere. I uddannelsen indgår en konkretisering af det fremadrettede værdifundament for center, ledelsen og medarbejderne. 

Opgaven er formuleret som en organisations-udvikling, med det formål, at center fremstår som den ideelle samarbejdspartner for alle interessenter – ledere, medarbejdere, beboere, pårørende, politikere og kommunens borgere. 

Uddannelsen

Uddannelsesgrundlaget er gennemført i tæt samarbejde med den daglige topledelse, og afstemt efterfølgende med afdelingsledelsen. Det overordnede formål med udannelsen er fastlagt som en ledestjerne for indhold og struktur, og indledningsvis formuleres et engagerende og ambitiøst værdigrundlag, som er retningsgivende for programindhold – for lederne I form af ledelsestilgang, og for medarbejderne I form af kompetenceløft og samarbejdsudvikling. 

De to spor

For ledersporet er formålet dels, at tilføre ledergruppen nye færdigheder og værktøjer, dels vil det været rettet mod at opbygge beredskab til stærkere lederskab i udviklingsprocessen. Dette spor indeholder 6 moduler á 2 dage, som gennemføres med 4-5 ugers sekvens. Det er et uddannelsesforløb, som løber gennem hele perioden med individuel forberedelse og opfølgning til hvert enkelt modul. 

Medarbejdersporet består af 5 moduler, hver på 2 adskilte dage. Målet med modulerne er gradvis at opbygge et større serviceberedskab, med bredere ansvarlighed for borgere, kollegaer og pårørende, som understøtter værdigrundlag I alle “sandhedens øjeblikke,” samt at tilføre en forståelse af samarbejdsprincipper og fælles udvikling i det team den enkelte indgår i.