Header Image
Link til forside

Motiverende samtale

Er den professionelle samtale en del af dit arbejde? Er formålet med samtalerne, at du og borgerne skal nå et resultat - og oplever du ofte, at borgerne rent faktisk kommer videre i livet? Kort sagt - komme fra ord til handling. Så der 'den motiverende samtale' værktøjet, det kan give dig helt nye resultater i dit arbejde.

Om kurset

Motiverende samtaler er en effektiv strategi til at skabe motivation for forandring. En af hjørnestenene i samtalen er at undersøge ambivalensen vedrørende et bestemt problem. f.eks. misbrug og frigørelse fra afhængighed eller at flytte fokus fra at være passiv til aktiv i eget liv. Kurset er specielt tilrettelagt for Social og sundhedspersonale, hvis arbejdsopgaver er at støtte og motivere brogere. Samtalen er en partnerskabsform, hvor borgerne assisteres i at identificere sit eget problem, og herfra tager ansvar for egen handling. Borgeren er altså ikke passiv modtager af information og ydelser. Vi tager udgangspunkt i deltagernes egen oplevelser, og bruger teori og træning til at skabe balance i fremtidige situationer. Kurser er særdeles interaktivt. 

Der arbejdes bl.a. med følgende: