Header Image
Link til forside

Nyt kursus:

Indsigt i egenreaktioner giver
bedre kommunikation i svære situationer

Den ældre demente borger råber vredt af sosu-assistenten, som han mener, har lavet en fejl. Hun bliver nervøs og kommer selv til at svare vredt tilbage - fremover gør hun besøgende kortere og prøver at undgå kontakten. Eller hjemmesygeplejersken møder et menneske i dyb sorg - og bliver frustreret og lader det gå ud over ægtefællen derhjemme. I begge tilfælde kan der være tale om uhensigtsmæssige egenreaktioner. Det handler om tanker, følelser og handlinger, der kan trigges af bestemte situationer eller personer - og som kan få en ellers professionel relation og samtale til at løbe af sporet.

Men det kan man sætte sig ud over - og samtidig få redskaber, der giver en større handlefrihed i svære situationer, også i privatlivet. I det nye kursus Bedre kommunikation - kend dine egenreaktioner vil autoriseret psykolog Max Bøhling arbejde med, hvordan man ved at identificere egne triggere og forstå egenreaktioner kan udvide sine muligheder fo bedre at rumme forskellige borgere og samtidig reagere og handle hensigtsmæssigt.

Et typisk problem kan være, at man tager en reaktion fra en borger meget personligt:

Vi reagerer alle forskelligt på forskellige triggere: altså de situationer, som udløser ubehag. Nogle bliver meget bange for én som råber, mens andre måske oplever det som mere ubehageligt at møde tristhed. Det hænger sammen med vores egen historie og de følelsesmæssige reaktioner, vi har tilegnet os.

På kurset arbejder deltagerne derfor med at identificere egne triggere.

”Vi kommer til at gå tæt på egenreaktioner, men det skal være i en tryg ramme, hvor det er sjovt og spændende. Og kun i de situationer, hvor deltagerne selv synes, der er et problem."

Indimellem de tre intensive kursusgange, går man tilbage til sin virkelighed og afprøver nye måder at tackle egenreaktioner og handlemåder. De erfaringer kan man så få sparring på.

Metoden har den fordel, at den også kan overføres på andre aspekter af ens hverdag. Altså også i forhold til kæresten, børnene - eller chefen. Deltageren bliver bedre til at genkende sine egenreaktioner og lærer at kunne rumme de ubehagelige følelser og at sætte sig udover dem. Det giver en ny og lettere tilgang til svære situationer og ens egne handlinger.