Header Image
Link til forside

Få endnu mere styr på eget penalhus - i den private hjemmeplejevirksomhed


Hvor skal vi hen, du?
Som leder i en privat virksomhed, der leverer hjemmepleje, kan hverdagen godt tage overhånd. Beskeder, daglig ledelse, planlægning, sygemeldinger og nye borgere kræver alt sammen akut opmærksomhed. Men det store overblik over retningen mangler.

Måske er I vokset - men uden at få justeret jeres værdier, jeres arbejdsform og arbejdsdeling tilsvarende.

Få en tur i helikopteren
Et strategiforløb med IPA’s dygtige proceskonsulenter kan være den tur op i helikopteren, der giver jer perspektiv på fremtiden. Vi ved, at vigtige emner for private hjemmeplejer b.la. er:


Handleplaner: Hvordan kommer vi fra ledelsens strategi til medarbejdernes virkelighed?
I samarbejde med jer: Kigger vi blandt andet på jeres kultur og kompetencer, og videreudvikler jeres mission og vision. Sammen ser vi på om jeres værdier er bæredygtige i forhold til fremtidens krav. I samspil med jer kommer vi frem til, hvordan en bevidst arbejdsfordeling i ledelsesgruppen kan frigøre mere tid til det vigtige.

Hvert forløb bliver skræddersyet til jeres virksomhed og jeres særlige udfordringer. IPA’s erfarne proceskonsulent hjælper jer fra strategi til handleplan. Efterfølgende kan vi også håndtere et forløb, som ruller strategien ud, så alle medarbejdere kommer med på vognen.

Ovenstående er baseret på IPA’s strategikompas som du kan læse mere om her

Vi ved, at et strategiforløb kan gøre en stor forskel. Det hører vi fra de mange virksomheder, vi har hjulpet gennem årene. IPA’s kunder i hjemmeplejebranchen siger:

Styr på eget penalhus
”Vi har fået et fremtidsperspektiv: Fået sat ord og billeder på, hvad det er, vi vil. Vi fik lavet en mission og en vision, som vi kan bruge fremover. Vi fik struktur på hverdagen og styr på eget penalhus: Hvordan vi som ledelse skal fordele ansvarsområder. Det var en superfed helhed og en rigtig god underviser: Det kan klart anbefales.”
Jes Lund, adm. direktør for Kær.dk

Vi fik sat tanker i sving
”Vi er lige startet efter to undervisningsdage, hvor vi havde en god kontakt med underviseren og vi fik sat nogle tanker i sving og blev mere bevidste om nogle emner. Nu skal vi til at implementere, bl.a. i forhold til at få mere klart afgrænsede arbejdsområder.”
Anne Kjærgaard, indehaver, Privathjælpen