Header Image
Link til forside

Positiv forandring
- med udgangspunkt i jeres virkelighed


Hvorfor skal I have fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø?

Fordi ledere og medarbejdere, der trives, er organisationens bærende ressource. Forskning og erfaringer viser, at det betaler sig at investere i et godt psykisk arbejdsmiljø. At forebygge er bedre og billigere end først at handle, når tingene er gået skævt.

Et godt psykisk arbejdsmiljø vil
hjælpe jer til at:

  • fastholde jeres fokus på kerneopgaven
  • styrke jeres sociale kapital, relationer og koordinering -
    i grupper og på tværs af grupper
  • tiltrække, fastholde, udvikle og motivere de bedste ledere og medarbejdere
  • håndtere forandringer bedst muligt
  • modvirke stress hos den enkelte
  • forebygge sygefravær